Annulering van uw vakantie in Bergerie l’Adret, vanwege Corona

 

Vele verzekeraars laten u in de steek als het om Corona gaat. Wij hebben eventueel de volgende oplossing voor u, zodat u minimaal financieel risico zou lopen bij annulering, vanwege Corona, van de vakantievilla.

 

1. Wij bieden u de mogelijkheid om u hiertegen te verzekeren:

 Door een relatief bescheiden toeslag te betalen op uw huur-bedrag (ongeveer 7,5 %) kunt u een soort annuleringsverzekering bij ons afsluiten. Uitwerking hiervan verder onder punt 6 en 7 

 

2. Deze “corona-premie” is:

* bij de week-huursom van 2595 €*:    195 € per week;

* bij de huursom van 2075 €**: 155 € per week;

* bij de huursom van 1765 €***:           135 € per week.

            (* = hoogseizoen; ** = middenseizoen; *** = laagseizoen)

 

3. Het gaat dan om annulering om van overheidswege geformuleerde corona-gerelateerde redenen, welke hieronder omschreven staan:

 • Quarantaine-plicht in de Var bij aankomst in de villa;

 • Quarantaine-plicht bij thuiskomst;

 • Code oranje, indien samen met quarantaine-plicht in de Var, bij aankomst in de villa;

 • Code oranje, indien samen met quarantaine-plicht thuis, bij thuiskomst;

 • Code rood Var;

 • Code rood thuis;

 • Lockdown Var;

 • Lockdown thuis.

 

4. We gaan voor de betaling uit van de regeling zoals vermeld staat op de website:

 • aanbetaling 30 % bij reservering;

 • restbetaling uiterlijk 8 weken voor aankomstdatum in de villa plus de borg;

 • 100 % betaling samen met de borg in 1x, indien u binnen 8 weken voor de beoogde aankomst reserveert.

 

5. Annulerings-consequenties staan duidelijk aangegeven, maar u wordt aangeraden een goede annuleringsverzekering af te sluiten voor niet-corona gerelateerde annuleringen.

 

De volgende drie situaties zouden zich kunnen voordoen:

 

6. Indien u de extra corona-premie betaalt, èn één van de bij (3) genoemde redenen zou worden afgekondigd door de overheid, waardoor u zou willen annuleren eerder dan 8 weken voor uw geplande aankomst (deze mogelijkheid zal zich zelden voordoen, omdat corona-beleid niet gauw 2 maanden vooruit wordt gemaakt):

 

 • U heeft dan alleen 30 % van de totale huursom aanbetaald;

 • In de standaard (niet-corona-) annuleringsregeling zou u de aanbetaling dan niet terugontvangen, maar u op uw eigen annuleringsverzekering beroepen, vooropgesteld dat u die hebt afgesloten;

 • Nu ontvangt u echter wèl uw aanbetaling retour, niet de premie “corona-regeling” à 7,5%. Uw “schade” blijft dan beperkt tot deze 7,5 %

 

7. Indien u de extra corona-premie betaalt, èn één van de bij (3) genoemde redenen zou worden afgekondigd door de overheid, waardoor u zou willen annuleren binnen de 8 weken voor uw geplande aankomst:

 

 • U heeft dan inmiddels het gehele huurbedrag voldaan, volgens het reglement op de website;

 • In de standaard (niet-corona-) annuleringsregeling zou u de rest-betaling dan niet terugontvangen, maar u op uw eigen annuleringsverzekering beroepen, vooropgesteld dat u die hebt afgesloten;

 • Nu ontvangt u echter 70% van uw totale huurbedrag en uw volledige borg, niet de premie “corona-regeling” à 7,5 % retour. Uw schade blijft dan beperkt tot deze 7,5% plus 30 % van de totale huursom.

 

8. Indien u de extra corona-premie betaalt, èn één van de bij (3) genoemde redenen zou worden afgekondigd door de overheid, maar u verblijft al in de villa en u zou om deze coronaredenen uw vakantie willen afbreken:

Restitutie volgt dan naar rato van de tijd die u nog te goed hebt, waarbij 1 dag staat voor 10 % restitutie, dus per week ontvangt u maximaal 70% terug. Ook de borg wordt gerestitueerd (uiteraard afhankelijk van schade ja/nee), niet de corona-premie van 7,5%.

 

Deze regeling is ontworpen om de financiële schade voor u te beperken in geval van annulering vanwege Corona, daar waar vele (de meeste) annuleringsverzekeringen hiervoor niet uitkeren. Tegelijkertijd compenseert het de verhuurder enigszins voor zijn doorlopende vaste kosten.